פרויקט: מרכז מבקרים

מיקום: תל אביב

שטח בנוי: 30 מ"ר

שטח מגרש: 180 מ"ר

  • location: תל אביב   |   client name: מרכז מבקרים   |   חללים מסחריים